Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Εμφύλιος στα Πανεπιστήμια

Σε γενικό εμφύλιο πόλεμο οδηγείται πλέον η ηγεσία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χθες εκδηλώθηκε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στα μέλη όλων των Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων της χώρας και των πρυτάνεών τους, με αφορμή πρόταση της Συνόδου των τελευταίων να αφαιρεθούν από τα Συμβούλια δυο από τις πλέον ουσιαστικές τους αρμοδιότητες. Οι πρυτάνεις ζήτησαν η γνώμη του Συμβουλίου για την έγκριση του Οργανισμού ή του Κανονισμού του Ιδρύματος να είναι συμβουλευτική και επίσης η γνώμη του Συμβουλίου, ως προς τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων για τη θέση του πρύτανη, να περιορίζεται στον έλεγχο των τυπικών προσόντων και μόνο. Χθες, 31 πρόεδροι και αναπληρωτές Συμβουλίων από διάφορα πανεπιστήμια με κοινή ανοικτή τους επιστολή επιτέθηκαν στους πρυτάνεις τονίζοντας ότι θέλουν να μετατρέψουν τα Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα. «Τα Συμβούλια Ιδρύματος υποστηρίχθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ για να ασκούν την ανεξάρτητη εποπτεία που απαιτείται. Κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, επειδή αντιλαμβάνονται την ευθύνη που συνοδεύει τα ειδικά προνόμια και τη χρηματοδότησή τους, αποδέχονται και επιδιώκουν τον έλεγχο από όργανα παρόμοια με τα Συμβούλια», αναφέρουν χαρακτηριστικά www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: