Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Θεσσαλονίκη: Τι έβγαλε το debate των υποψήφιων πρυτάνεων του ΑΠΘ

Τις θέσεις και τους στόχους τους σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς – την καθημερινότητα της πανεπιστημιακής ζωής, τα οικονομικά και την διοίκηση, την έρευνα και την εκπαίδευση, την συνεπή άσκηση του λειτουργήματος και τον διάλογο με τα μέλη ΔΕΠ – εξέθεσαν ενώπιον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι τρεις υποψήφιοι πρυτάνεις για τις εκλογές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου. Την συζήτηση διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ), στην αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής, κατά την οποία οι υποψήφιοι καθηγητές, Στέργιος Λογοθετίδης, Περικλής Μήτκας και Ιωάννης Παπαδογιάννης, απάντησαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε ο ΕΣΔΕΠ, γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες θεμάτων, καθώς και σε μεμονωμένες ερωτήσεις μελών ΔΕΠ που παρακολούθησαν τη συζήτηση. Ο κ. Λογοθετίδης υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των εργολαβιών καθαριότητας με αυτές της φύλαξης, για την οποία θα πρέπει να υπάρχει η συνεργασία με την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εκτός κάμπους, κάτι που θα συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και των παραβάσεων εντός του πανεπιστημίου. Οι καταλήψεις, όπως είπε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος, και ο νόμος θα εφαρμόζεται όπου χρειάζεται, ενώ υπεραμύνθηκε της διαφάνειας στις εργολαβίες και σε όλους τους τομείς λειτουργίας του πανεπιστημίου. Για την διοίκηση, υποστήριξε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό μέσω της σύστασης του Οργανισμού του πανεπιστημίου, όπως για παράδειγμα την πρόβλεψη για καταμερισμό ευθυνών σε πολλούς αντιπρυτάνεις με εξειδικευμένα καθήκοντα, όπως και στην αποκέντρωση από την Σύγκλητο προς τις Σχολές και Τμήματα. Χαρακτήρισε το αξίωμα του πρύτανη ως λειτούργημα, το οποίο προτίθεται να υπηρετήσει αποκλειστικά και αναφέρθηκε σε τρόπους εξεύρεσης κονδυλίων μέσω της έρευνας, στην ενίσχυση της διεθνοποίησης και των συνεργασιών. Ο κ. Μήτκας μιλώντας για το θέμα της καθαριότητας υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός και να γίνονται πιο προσεχτικά οι προκηρύξεις διαγωνισμών σε συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο, ώστε να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις από ενστάσεις, ενώ θα πρέπει να ζητηθεί η συμβολή των υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης, στον οποίο το ΑΠΘ καταβάλλει σημαντικό ποσό δημοτικών τελών. Για την φύλαξη αναφέρθηκε στο σχεδιασμό master plan με τη συνεργασία της πολιτείας. Οι καταλήψεις και η παραβατική συμπεριφορά θα αντιμετωπίζονται, όπως είπε, με πειθαρχικές κυρώσεις και η διαφάνεια θα είναι το χαρακτηριστικό λειτουργίας του ιδρύματος. Για τα οικονομικά, υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτίζεται εγκαίρως και να συνδιαμορφώνεται με το Συμβούλιο, ώστε να μην χάνονται χρήματα, και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός δαπανών και αναζήτηση πόρων από το ΕΣΠΑ, την περιφέρεια, την Ευρώπη, από επιμορφώσεις και θερινά σχολεία. Ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται το πρυτανικό αξίωμα ως τιμή, το οποίο πρέπει να υπηρετήσει και όχι να εξυπηρετείται από αυτό. Διαφώνησε με τα επιμίσθια των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, οι οποίοι θα πρέπει να προβαίνουν σε λελογισμένη χρήση δαπανών. Ο κ. Παπαδογιάννης υποστήριξε την τήρηση της νομιμότητας στις συμβάσεις φύλαξης και καθαριότητας, την διαφάνεια στις εργολαβίες, και την αναζήτηση νέων τρόπων πρόσληψης εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες. Για την παραβατικότητα πρότεινε την συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας σε 24ωρη βάση και την παρέμβαση της αστυνομίας όταν απειλείται η ζωή. Τάχθηκε κατά των εθελοντών φοιτητών και καθηγητών για την καθαριότητα του ιδρύματος και πρότεινε τη συνδρομή του δήμου στην συλλογή σκουπιδιών. Υποστήριξε την ανάγκη για ξεκάθαρη καταγραφή του προσωπικού ώστε να μην υπάρχουν πελατειακές σχέσεις στις εργολαβίες και την ανακατανομή προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στις δομές του πανεπιστημίου, όπως και την έγκαιρη κατάθεση του προϋπολογισμού για την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων. Τάχθηκε κατά των επιμισθίων των μελών της διοίκησης του πανεπιστημίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε ενδεχόμενη θητεία του θα εξαλειφθούν. "Αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ένας πρύτανης με τον μισθό του, να μην είναι πρύτανης" είπε και πρόσθεσε ότι στο ρόλο του είναι να φέρει νέους πόρους για το πανεπιστήμιο και όχι "να παίρνει από το παγκάρι". http://www.newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: