Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Ηλεκτρονικά ψηφίζονται οι πρυτάνεις στα Πανεπιστήμια

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώνονται 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ. Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο. Από τις 19/10/2012 που έγινε η πρώτη εκλογή, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, περισσότεροι από 45.000 εκλέκτορες έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή αυτή κάλπη για την εκλογή διοικητικών οργάνων (Συμβούλια Ιδρύματος, Πρυτάνεις, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι και Προϊστάμενοι Τμημάτων κλπ.) με τα ποσοστά συμμετοχής πολύ ανώτερα από τα αντίστοιχα των συμβατικών εκλογών. Σημαντική προσπάθεια έχει επενδυθεί και στη διαμόρφωση φιλικής επικοινωνίας τόσο για τα μέλη της εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής, όσο και για τον τελικό ψηφοφόρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας από μεγάλο εύρος χρηστών. Η υπηρεσία ΖΕΥΣ υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους εκλογών (με μία ή περισσότερες επιλογές, με ιεραρχημένες επιλογές κλπ.) καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλες τις πιθανές ανάγκες ενός συλλογικού φορέα. Επιπλέον, είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο με αντίστοιχες δυνατότητες του οποίου ο κώδικας είναι ανοικτός (open source) και ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό οι μηχανισμοί και ο σχεδιασμός του συστήματος μπορούν να διερευνηθούν και να πιστοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Το ΕΔΕΤ διαθέτει την υπηρεσία ΖΕΥΣ δωρεάν σε όλη την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα, μετά από σχετική αίτηση. Επιπλέον, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα την διαδικτυακή υπηρεσία για εκλογές που περιλαμβάνουν μέχρι 40 ψηφοφόρους από τη διεύθυνση: https://zeus.grnet.gr. www.emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: