Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Τι προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για 'κούρεμα' καταθέσεων

Οι ελληνικές τράπεζες συμπλήρωσαν τρεις μέρες κλειστές και με capital controls, ενώ οι εκτιμήσεις για το πότε μπορεί να ανοίξουν είναι διάφορες. Την Παρασκευή, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Η χθεσινή απόφαση δεν αναμένεται να ενισχύσει το μεγάλο πρόβλημα της ροής ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες ακόμη και μετά την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών.Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά και τη μη πληρωμή της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η ΕΚΤ και το EFSF νομικά έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε δραστικές κινήσεις με σοβαρές επιπτώσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές τράπεζες που στερεύουν από χαρτονομίσματα περιέγραψε τραπεζίτης στους Times του Λονδίνου. Όπως γράφει η εφημερίδα -επικαλούμενη τις δηλώσεις του τραπεζίτη- οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να δίνουν χαρτονομίσματα για ακόμη 80 ώρες καθώς μετά τελειώνουν τα χρήματα. Όπως γράφει η εφημερίδα περίπου την ώρα που θα γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων θα τελειώσουν τα διαθέσιμα χαρτονομίσματα. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες επιχειρούν να συγκεντρώσουν χαρτονομίσματα που υπάρχουν στην αγορά. Τι προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία Η κοινοτική οδηγία BRRD για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών θεσπίστηκε μετά το «κούρεμα» των καταθέσεων (άνω του 100.000 ευρώ) το Μάρτιο 2013 στην Κύπρο, ώστε να υπάρχει «δρόμος» για αντίστοιχες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα η κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών προβλέπει πως αν μια τράπεζα χρειαστεί διάσωση οι αρχές αρχικά θα πρέπει να επιβάλλουν «κούρεμα» σε πιστωτές που επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο, όπως οι μέτοχοι και οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολόγων και junior ομολόγων. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως bail in (διάσωση της τράπεζας με τα ίδια μέσα) και όπως προβλέπει η οδηγία για να διατηρηθούν οι προοπτικές ανάκαμψης μιας τράπεζας η διαδικασία ισχύει τουλάχιστον μέχρι 8% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας. Αυτό σημαίνει πως οι μέτοχοι και η συντριπτική πλειοψηφία των ομολογιούχων θα χάνουν πλήρως τα χρήματα τους. Αν το πρώτο βήμα δεν αρκεί τότε οι αρχές μπορούν να ζητήσουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων τη διάσωση των τραπεζών με χρηματοδότηση προερχόμενη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Αλλά ακόμη και ένα η χώρα δεν έχει πρόσβαση στον ESM, όπως η Ελλάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός προγράμματος, η οδηγία BRRD προβλέπει πως οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 100. 000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν θα κουρευτούν πριν υποστούν τη ζημία, άλλοι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές. Εφόσον οι μέτοχοι και ομολογιούχοι «κουρευτούν» τότε θα εξετασθεί και η απομείωση των καταθέσεων άνω των 100.000. Μέχρι το τέλος του 2015, οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ καλύπτονται από την κρατική εγγύηση, αλλά το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) δεν διαθέτει περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα ο ελληνικός νόμος (νόμος 3746/2009) προβλέπει ότι η εγγύηση των «ασφαλισμένων» (έως 100.000 ευρώ) καταθέσεων παρέχεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) μέχρι το τέλος του 2015. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι ο φορέας διαχείρισης του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών και ο οποίος διέπεται από τον ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16/2/2009). Σκοπός του είναι η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών», με στόχο , όπως αναφέρεται, τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το όριο αυτό είναι κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση κοινοτική οδηγία, αλλά κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση των πολιτών της. Τέλος, πρέπει να τονισθεί πως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εποπτεύεται από τους ελεγκτές του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM) οι οποίοι και είναι αρμόδιοι να παρακολουθούν στενά την φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, ώστε να μην καταστούν υπο-κεφαλαιοποιημένες. Η εποπτεία αυτή βέβαια προϋποθέτει την παρουσία της χώρας στο ευρώ, όπως και η παρέμβαση της ΕΚΤ για να στηρίξει τις τράπεζες. www.news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: